Home

PsyAlite GGz uva is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen in de Geestelijk Gezondheidszorg.

PsyAlite werkt in de regio leiden en heeft circa 30 leden. Voor meer informatie zie de pagina missie / visie. De kwaliteitskaders voor de werkwijze van onze leden zover het gaat om volwassenen staan hier beschreven (conceptversie 1.0).

Voor contact-informatie van de leden raadpleeg de ledenlijst.

PsyAlite heeft een samenwerkingsverband met onderstaande coöperaties, samen hebben zij in totaal circa 150 leden:

  • PsyzorgHoflanden (Haaglanden, DWO, NWN)
  • Aleanza GGZ Coöperatie Rijnmond
  • Psyzorg Haarlemmermeer-Kennemerland